จันทรัตน์คลินิก

คลินิกเวชกรรมความงาม และเลซอร์ ให้บริการดูแลรักษาปัญหาผิวพรรณและความงามทั่วเรือนร่าง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ, เครื่องมือนวัตกรรมความงามมาตราฐานสากล, และผลิตภัณฑ์เวชกรรมความงามคุณภาพ โดยเริ่มก่อตั้งจันทรัตน์คลินิกสาขาสุราษฏร์ธานี และสาขารามคำแหง ณ ปี พ.ศ. 2547 (ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ได้ขยายกิจการอีกหนึ่งสาขาในนาม "สุรีย์พรคลินิก" )

 

Call Center

สาขาสุราษฎร์ธานี: (077) 273 - 883
สาขารามคำแหง: (02) 318 - 9160

 


พ.ญ.จันทรรัตน์ ไพศาลโรจน์
วิทยากรรับเชิญ รายการ "Thailand Makeover"
ออกอากาศทาง ท.ท.บ.5 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2554