จันทรัตน์คลินิก

คลินิกเวชกรรมให้การบริการโดยแพทย์ เริ่มก่อตั้งจันทรัตน์คลินิกสาขาสุราษฏร์ธานี และสาขารามคำแหง ในปี พ.ศ. 2547 (ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ได้ขยายกิจการอีกหนึ่งสาขาในนาม "สุรีย์พรคลินิก" )

 

Call Center

สาขาสุราษฎร์ธานี: (077) 273 - 883
สาขารามคำแหง: (02) 318 - 9160

 


พ.ญ.จันทรรัตน์ ไพศาลโรจน์
บทสัมภาษณ์จาก "Wongnai"
เผยแพร่วันที่ 25 กันยายน 2561

 


พ.ญ.จันทรรัตน์ ไพศาลโรจน์
วิทยากรรับเชิญ รายการ "My Beauty Plan"
ของ บริษัท Allergan (Thailand) จำกัด
เผยแพร่วันที่ 4 กันยายน 2560

 


พ.ญ.จันทรรัตน์ ไพศาลโรจน์
วิทยากรรับเชิญ รายการ "Thailand Makeover"
ออกอากาศทาง ท.ท.บ.5 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2554