จันทรัตน์คลินิก

คลินิกเวชกรรมให้บริการทางการแพทย์ เริ่มก่อตั้งสาขาสุราษฎร์ธานีในปี พ.ศ. 2547 ด้วยผลงานและประสบการณ์ยาวนานกว่า 15 ปี

 

Call Center:

 

093 - 532 - 9645
077 - 963 - 624

       

พ.ญ.จันทรรัตน์ ไพศาลโรจน์
บทสัมภาษณ์จาก "Wongnai"
เผยแพร่วันที่ 25 กันยายน 2561

 


พ.ญ.จันทรรัตน์ ไพศาลโรจน์
วิทยากรรับเชิญ รายการ "My Beauty Plan"
ของ บริษัท Allergan (Thailand) จำกัด
เผยแพร่วันที่ 4 กันยายน 2560

 


พ.ญ.จันทรรัตน์ ไพศาลโรจน์
วิทยากรรับเชิญ รายการ "Thailand Makeover"
ออกอากาศทาง ท.ท.บ.5 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2554