ประวัติแพทย์

พ.ญ. จันทรรัตน์ ไพศาลโรจน์

แพทย์ผู้บริหาร จันทรัตน์คลินิก สาขาสุราษฎร์ธานี, สาขารามคำแหง และสุรีย์พรคลินิก


การศึกษา

  • ประกาศนียบัตรระดับสูงในด้านการใช้ Botox ประเทศสหรัฐอเมริกา Certified Course Advance in Botox,  Allergan, USA
  • ประกาศนียบัตรระดับสูงในด้านการร้อยไหม ประเทศสหรัฐอเมริกา Certified Trainer of Silhouette Soft, Course Advance, USA
  • ประกาศนียบัตรระดับสูงในด้านการใช้ Filler ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ Certified Course Advance in Hyaluronic Acid Fillers Esthelis, Switzerland
  • ประกาศนียบัตรระดับสูงในด้านการใช้ Filler ประเทศสวีเดน Certified Course Advance of Restylane, Sweden
  • ประกาศนียบัตรระดับสูงในด้านการร้อยไหม ประเทศเกาหลี Certificate of Thread Rejuvenation Training, Course Advance, Korea
ยอดฉีด Botox และ Filler (Juvederm) อันดับ 1 ของภาคใต้ตอนบน 7ปีซ้อน (2556-2562) จัดโดย บริษัท Allergan (Thailand) จำกัด เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 62
ยอดฉีด Filler (Restylane) อันดับต้นๆของประเทศ 2ปีซ้อน (2017-2018) จัดโดย บริษัท Galderma (Thailand) จำกัด เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 62
ยอดทำ Ulthera ("เครื่องแท้" จาก USA) ติดอันดับ 1ใน3 ของประเทศ 2ปีซ้อน (2017-2018) รางวัล SINGLE CLINIC THE TOP LEGENDARY PERFORMANCE จัดโดย บริษัท Merz Aesthetics (Thailand) จำกัด เมื่อวันที่ 25 มกราคม 62

ยอดฉีด Botox และ Filler (Juvederm) อันดับ 1 ของภาคใต้ตอนบน 6ปีซ้อน (2556-2561) จัดโดย บริษัท Allergan (Thailand) จำกัด เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 61

ไดัรับการสัมภาษณ์จาก "Wongnai" เนื่องด้วยมี ยอดทำ Ulthera ติด 1ใน3 ของประเทศ รางวัล Top Performance by Merz Aesthetics เผยแพร่วันที่ 25 กันยายน 61
ยอดฉีด Filler (Restylane) อันดับ 1 ของภาคใต้ตอนบน ประจำปี 2017 จัดโดย บริษัท Galderma (Thailand) จำกัด เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 61
ยอดทำ Ulthera ("เครื่องแท้" จาก USA) ติดอันดับ 1ใน3 ของประเทศ ประจำปี 2017 จัดโดย บริษัท Merz Aesthetics (Thailand) จำกัด เมื่อวันที่ 30 มกราคม 61

ไดัรับเชิญร่วมงาน "The Trust of Beauty" เนื่องด้วยมียอดฉีด Botox และ Filler (Juvederm) อันดับ 1 ของภาคใต้ตอนบน 5ปีซ้อน (2556-2560) จัดโดย บริษัท Allergan (Thailand) จำกัด เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 60

บทสัมภาษณ์ พ.ญ.จันทรรัตน์ ไพศาลโรจน์ วิทยากรรับเชิญ รายการ "My Beauty Plan" ของ บริษัท Allergan (Thailand) จำกัด เผยแพร่วันที่ 4 กันยายน 60 เนื่องด้วยมี ยอดฉีด Botox และ Juvederm อันดับ 1 ของภาคใต้ตอนบน ประจำปี 2559 จัดโดย บริษัท Allergan (Thailand) จำกัด <ทั้งนี้ ทางคลินิก ได้รับรางวัลนี้ 4 ปี ติดต่อกันคือปี พ.ศ. 2556 - 2559>
ไดัรับเชิญร่วมงาน "Allergan First Class" เนื่องด้วยมียอดฉีด Botox และ Filler (Juvederm) อันดับ 1 ของภาคใต้ตอนบน 4ปีซ้อน (2556-2559) จัดโดย บริษัท Allergan (Thailand) จำกัด เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 59

ได้รับรางวัลเนื่องด้วยมี ยอดฉีด Botox แบรนด์ Neuronox อันดับ 1 ของภาคใต้ตอนบน 3ปีซ้อน (2013-2015) จัดอันดับโดย บริษัท Medyceles ตัวแทนนำเข้า และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลิขสิทธิ์ของ Neuronox

เข้าร่วมงานประชุมแพทย์ ด้านเวชกรรมความงาม ระดับโลก "AMWC 14th (Aesthetic & Anti-aging Medicine World Congress)" ณ.กรุงมอนติคาโล ประเทศโมนาโค เมื่อวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 59
บทสัมภาษณ์ตีพิมพ์
นิตยสาร "CLEO"
ฉบับที่ 227 ธันวาคม 58
ไดัรับเชิญร่วมงาน "Allergan Thank You Party" เนื่องด้วยมียอดฉีด Botox และ Juvederm อันดับ 1 ของภาคใต้ตอนบน ประจำปี 2558 จัดโดย บริษัท Allergan (Thailand) จำกัด เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 58

บทสัมภาษณ์สด
รายการวิทยุ FM 92.5
ออกอากาศวันที่ 12 มีนาคม 58

บทสัมภาษณ์ตีพิมพ์
หนังสือพิมพ์ "โพสต์ทูเดย์"
ฉบับที่ 7 มีนาคม 58

บทสัมภาษณ์ตีพิมพ์
นิตยสาร "แพรว" ฉบับที่ 842
25 กันยายน 57

ได้รับเชิญเข้าร่วมงานประชุมแพทย์ ด้านเวชกรรมความงาม ระดับโลก "AMWC 12th (Aesthetic & Anti-aging Medicine World Congress)" ณ.กรุงมอนติคาโล ประเทศโมนาโค เมื่อวันที่ 3 - 5 เมษายน 57 เนื่องด้วย มียอดฉีด Botox (Allergan) และ Filler (Juvederm) อันดับ 1 ของภาคใต้ ประจำปี 2556 ภายใต้ บริษัท Allergan USA, Inc.

บทสัมภาษณ์ตีพิมพ์
นิตยสาร "Thailand Makeover "
Volumn2 No.7
September - October 2013

บทสัมภาษณ์ตีพิมพ์
นิตยสาร "แพรว" ฉบับที่ 787
10 มิถุนายน 55
บทสัมภาษณ์ตีพิมพ์
นิตยสาร "แพรว" ฉบับที่ 775
10 ธันวาคม 54
วิทยากรรับเชิญ
รายการ "Thailand Makeover"
ออกอากาศทาง ท.ท.บ.5
วันที่ 13 พฤศจิกายน 54
1
บทสัมภาษณ์ตีพิมพ์
นิตยสาร "COSMETIC" No.9
October 2011